montessoribezgranic@gmail.com
+48 727 705 033

O nas

O STOWARZYSZENIU


Stowarzyszenie Montessori bez Granic zostało założone w maju 2013 roku. Jest organizacją społeczną, której celem jest propagowanie pedagogiki i filozofii Marii Montessori, a także popularyzacja i wspieranie rozwoju instytucji edukacyjnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie lub organizowanie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń, pomoc w otwieraniu placówek Montessori lub przekształcaniu placówek w placówki kształcące metodą Montessori, prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat pedagogiki Montessori.

Stowarzyszenie pragnie współpracować z osobami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania lub zainteresowanych celami Stowarzyszenia. Planuje współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej. W ramach Stowarzyszenia planujemy również projektowanie, tworzenie i rozprowadzanie pomocy edukacyjnych.

W pierwszym roku działalności członkowie Stowarzyszenia prowadzili roczne zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogicznym dotyczące pedagogiki Montessori. W marcu 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim ruszyły studia podyplomowe dotyczące pedagogiki Montessori w Edukacji Przedszkolnej współprowadzone i współorganizowane przez Stowarzyszenie.

Od października 2016 r. prowadzimy roczny Kurs Przedszkolny Pedagogiki Montessori.

Bierzemy udział w OSEA (Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej), Festiwalu Matematyki, organizowanym w siedzibie Gazety Wyborczej, różnych konferencjach Montessori (np. organizowanych przez AMI – Assotiation Montessori Internationale, Montessori Europe, Polski Instytut Montessori, Polskie Stowarzyszenie Montessori).

Organizujemy warsztaty z podstaw pedagogiki Montessori i nie tylko.

Nasz zespół

Joanna Szymańska

Przewodnicząca Stowarzyszenia

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją surdopedagogika oraz Studiów Podyplomowych w zakresie wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam Kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori oraz Kurs Wczesnej Edukacji Montessori w Kanadyjskim Instytucie Kształcenia Nauczycieli Montessori. Odbyłam dwutygodniowy staż i szkolenie dla trenerów Montessori w Rochester, Minnessota w Stanach Zjednoczonych. Jestem absolwentką warsztatów psychologicznych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz warsztatów z Komunikacji Bez Przemocy. Wraz z Magdaleną Kanią przeprowadziłam badania na temat zastosowania elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu. Obecnie współprowadzę grupę w Przedszkolu Montessori „Słonecznik”.


Hanna Gorska

W 2006 roku ukończyłam kierunek Edukacja Początkowa z Reedukacją na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori (2007 r.) oraz Kurs Edukacji Przedszkolnej i Kurs Edukacji Wczesnoszkolnej zorganizowany przez Polski Instytut Montessori. Współpracowałam jako wykładowca z Polskim Instytutem Montessori. Od 7 lat współpracuję z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z Koszarawy Bystrej. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Montessori bez Granic. Od siedmiu lat pracuje jako nauczyciel Montessori w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie.

Magdalena Kania-Kharroubi

Ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna. Jestem absolwentką Kursu Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori (2005 r.) oraz Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori (2008 r.). Ukończyłam także warsztaty psychologiczne oraz szkolenie w zakresie „Prowadzenie grupy i kompetencje trenerskie” w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz cykl warsztatów z metody Porozumienia bez Przemocy (NVC). Od 2007 roku pracuję jako nauczycielka Montessori, najpierw w przedszkolu, obecnie w SP Montessori im. św. U. Ledóchowskiej. Od 10 lat prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, a także zajęcia dla studentów na temat metody Montessori lub trudnych sytuacji wychowawczych. Współpracowałam z Polskim Instytutem Montessori – prowadziłam roczny kurs dla przyszłych nauczycieli Montessori w Gdańsku, roczne warsztaty w Rzeszowie oraz opiekowałam się praktykantami. Jestem współzałożycielką i Sekretarzem Stowarzyszenia „Montessori bez Granic”.

Magda Rozbicka

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami terapia pedagogiczna i pedagogika wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją polityka oświatowa. Ukończyłam Warszawski Kurs Montessori organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej oraz Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyłam w kilku edycjach warsztatów i superwizjach dla nauczycieli z Porozumienia bez Przemocy oraz w kilku edycjach warsztatów dla osób pracujących z dziećmi prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2012 roku pracuję w Przedszkolu Montessori Słonecznik w Warszawie. Współtworzę Stowarzyszenie Montessori bez Granic, w ramach którego koordynuję warsztaty i kurs przedszkolny oraz prowadzę zajęcia na kursach i warsztatach.

Karolina Dalessandro

Jestem absolwentką studiów licencjackich z pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiów magisterskich z pracy społeczno-wychowawczej z dzieckiem i rodziną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę o pedagogice Montessori zdobyłam podczas pierwszej edycji studiów podyplomowych Wychowania Przedszkolnego metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim, które współprowadzone były przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic. Ukończyłam również studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od 2015 roku pracuję w przedszkolach Montessori.

Dominika Izdebska

Studiowałam w Warszawie i Paryżu malarstwo i grafikę oraz historię sztuki. Od 1996 roku prowadzę zajęcia artystyczne dla dzieci i rodzin. Jestem absolwentką psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Ukończyłam Institut Superieur de Maria Montessori dyplomem Nauczyciela Montessori AMI w 2002 roku. Pracowałam w placówkach w Paryżu i Warszawie jako nauczyciel Montessori. Od 2003 roku prowadzę anglojęzyczne przedszkole Montessori Academy for International Children w Warszawie. Prowadzę warsztaty i wykłady dla rodziców o metodzie Montessori, współprowadziłam kursy dla nauczycieli w Polskim Instytucie Montessori. Jestem Przewodniczącą i współzałożycielką Stowarzyszenia Montessori bez Granic, członek AMI. Wspieram edukację alternatywną i edukacje domową.

Karolina Mieczkowska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i trenerem umiejętności psychospołecznych. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, przygotowujące do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej prywatnej praktyce, prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię rodzin i par. W Stowarzyszeniu Montessori bez Granic prowadzę zajęcia dla nauczycieli z psychologii rozwojowej dzieci oraz warsztaty wspierające osobisty rozwój. Jestem psychologiem i obserwatorem w grupach przedszkolnych, prowadzę wczesną obserwację dzieci a także regularne zebrania zespołów, podczas których wspieram nauczycieli w ich codziennej pracy. Konsultuję także rodziców naszych małych podopiecznych. Odbyłam staż „Vademecum Psychologa Praktyka” w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS oraz staż w zespole terapii rodzin „SYNAPSIS”, gdzie jako koterapeuta współprowadziłam terapię rodzin i par. Na oddziale psychiatryczno-rehabilitacyjnym, współprowadziłam różne formy terapii grupowej oraz odbyłam roczny staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, będącego częścią Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie po odbyciu stażu przez 3 lata rozwijałam swoją praktykę terapeutyczną. Uczestniczę w konferencjach i szkoleniach psychoterapeutycznych, poddaję się regularnej terapii szkoleniowej oraz superwizji w nurcie systemowym. Przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz ubiegam się o członkostwo w Sekcji Naukowej Terapii Rodzin

Magdalena Lipińska

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim w 2003 roku, a następnie studia podyplomowe Edukacja Początkowa i Reedukacja UW. Jestem absolwentką studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie w zakresie Psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą trudną i szczególnie uzdolnioną (2012 r.) Ukończyłam Kurs pedagogiki Marii Montessori organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej (2002r.). Pracuję jako nauczyciel Montessori w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie od 2002 roku.

Wojciech Ronatowicz

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Pedagogicznego. Jako pedagog seksualny zajmuję się rozwojem psycho-seksualnym dzieci i młodzieży. Przez wiele lat pracowałem jako streetworker i tworzyłem pierwszy w Polsce Hostel Interwencyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych prostytucją i prostytuujących się. Opracowałem jedne z pierwszych w naszym kraju badań dotyczących Pornografii dziecięcej w internecie. Współpracowałem z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Wśród moich zainteresowań naukowych znajduje się wpływ nowych technologii na ludzi w szczególności dzieci. Jestem entuzjastą edukacji – od kilku lat wspieram polskich nauczycieli w bezpiecznym korzystaniu z zasobów cyberświata. Współpracuję z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Zielonogórskim. Współprowadzę Forum Bezpiecznego Internetu gdzie rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą otrzymać wsparcie w zakresie reagowania na niebezpieczeństwa płynące z sieci.

Agnieszka Sekuła

Moja Montessoriańska przygoda rozpoczęła się podczas studiów w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Po ukończeniu studiów zafascynowana tym, co niesie ze sobą montessoriańskia przestrzeń postanowiłam usystematyzować swoją wiedzę rozpoczynając trzysemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na UMCS w Lublinie. Jako nauczyciel Montessori pracowałam w wielu placówkach oświatowych zarówno w szkołach (w kraju i poza granicami Polski) jak i w przedszkolach Montessori. Obecnie z wielką pasją i radością odkrywam nową odsłonę Montessori prowadząc pracownię Montessori Ramka, która jest przestrzenią do indywidualnej, terapeutycznej pracy z dziećmi, które na drodze rozwoju psychomotorycznego borykają się z jakąkolwiek trudnością. Pracując i współpracując ze Stowarzyszeniem Montessori bez Granic wciąż zdobywam nowe doświadczenia uczestnicząc oraz prowadząc w charakterze wykładowcy kursy Pedagogiki Montessori. Prywatnie kocham wszystko, co łączy się z dźwiękiem, muzyką, głosem. Uwielbiam słońce i wodę.

Karolina Żurowska

Psycholog dziecięcy, pedagog, nauczyciel Montessori, wykładowca, praktyk. Podążając za swoimi zainteresowaniami ukończyłam psychologię kliniczną, a następnie Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS. Chcąc poszerzyć swoje horyzonty w kierunku pracy z dziećmi, uzyskałam certyfikat Montessori Teacher- Infants & Toddlers, biorąc udział w kursie pedagogiki Marii Montessori dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat, organizowanym przez Polski Instytut Montessori. Jestem także absolwentką szeregu szkoleń związanych z psychologią i edukacją dzieci. Praktykę zdobywałam pracując w Montessori Academy for International Children jako nauczyciel grupy żłobkowej, a także jako psycholog dziecięcy, wspierając i edukując nauczycieli oraz rodziny, prowadząc kompleksowe terapie dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami lub zaburzeniami. Od 2017 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Montessori bez Granic, gdzie prowadzę szkolenia oraz konsultacje dla nauczycieli i rodziców, dotyczące obszarów związanych z całościową opieką nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. Aktualnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych: Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem w mojej pracy jest dowiedzieć się nie tylko ,,co?”, ale przede wszystkim ,,dlaczego?”.

Ewelina Nęcka

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie ukończyłam psychologię i pedagogikę ze specjalizacją wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Na co dzień współpracuję, szczególnie z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi w których prowadzę m.in. konsultacje psychologiczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, warsztaty i konsultacje rodzicielskie/wychowawcze, szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i ich rodzinami. Punktem zwrotnym, zarówno w moim życiu osobistym jak i zawodowym, było poznanie i zagłębienie się w Porozumienie Bez Przemocy (NVC), pedagogikę Montessori i Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. W Stowarzyszeniu Montessori bez Granic prowadzę zajęcia na kursach i warsztatach.