montessoribezgranic@gmail.com
+48 727 705 033

O nas

O STOWARZYSZENIU


Stowarzyszenie Montessori bez Granic zostało założone w maju 2013 roku. Jest organizacją społeczną, której celem jest propagowanie pedagogiki i filozofii Marii Montessori, a także popularyzacja i wspieranie rozwoju instytucji edukacyjnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie lub organizowanie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń, pomoc w otwieraniu placówek Montessori lub przekształcaniu placówek w placówki kształcące metodą Montessori, prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat pedagogiki Montessori.

Stowarzyszenie pragnie współpracować z osobami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania lub zainteresowanych celami Stowarzyszenia. Planuje współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej. W ramach Stowarzyszenia planujemy również projektowanie, tworzenie i rozprowadzanie pomocy edukacyjnych.

W pierwszym roku działalności członkowie Stowarzyszenia prowadzili roczne zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogicznym dotyczące pedagogiki Montessori. W marcu 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim ruszyły studia podyplomowe dotyczące pedagogiki Montessori w Edukacji Przedszkolnej współprowadzone i współorganizowane przez Stowarzyszenie.

Od października 2016 r. prowadzimy roczny Kurs Przedszkolny Pedagogiki Montessori.

Od maja 2020r. została przyznana nam akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty, szkolenia prowadzimy jako Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Montessori bez Granic.

Bierzemy udział w OSEA (Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej), Festiwalu Matematyki, organizowanym w siedzibie Gazety Wyborczej, różnych konferencjach Montessori (np. organizowanych przez AMI – Assotiation Montessori Internationale, Montessori Europe, Polski Instytut Montessori, Polskie Stowarzyszenie Montessori).

Organizujemy warsztaty z podstaw pedagogiki Montessori i nie tylko.

Nasz zespół


Dominika Izdebska

Studiowałam w Warszawie i Paryżu malarstwo i grafikę oraz historię sztuki. Od 1996 roku prowadzę zajęcia artystyczne dla dzieci i rodzin. Jestem absolwentką psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Ukończyłam Institut Superieur de Maria Montessori dyplomem Nauczyciela Montessori AMI w 2002 roku. Pracowałam w placówkach w Paryżu i Warszawie jako nauczyciel Montessori. Od 2003 roku prowadzę anglojęzyczne przedszkole Montessori Academy for International Children w Warszawie. Prowadzę warsztaty i wykłady dla rodziców o metodzie Montessori, współprowadziłam kursy dla nauczycieli w Polskim Instytucie Montessori. Jestem Przewodniczącą i współzałożycielką Stowarzyszenia Montessori bez Granic, członek AMI. Wspieram edukację alternatywną i edukacje domową.

Hanna Gorska

W 2006 roku ukończyłam kierunek Edukacja Początkowa z Reedukacją na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori (2007 r.) oraz Kurs Edukacji Przedszkolnej i Kurs Edukacji Wczesnoszkolnej zorganizowany przez Polski Instytut Montessori. Współpracowałam jako wykładowca z Polskim Instytutem Montessori. Od 7 lat współpracuję z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z Koszarawy Bystrej. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Montessori bez Granic. Od siedmiu lat pracuje jako nauczyciel Montessori w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie.

Asia Szymańska

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją surdopedagogika oraz Studiów Podyplomowych w zakresie wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam Kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori oraz Kurs Wczesnej Edukacji Montessori w Kanadyjskim Instytucie Kształcenia Nauczycieli Montessori. Odbyłam dwutygodniowy staż i szkolenie dla trenerów Montessori w Rochester, Minnessota w Stanach Zjednoczonych. Jestem absolwentką warsztatów psychologicznych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz warsztatów z Komunikacji Bez Przemocy. Wraz z Magdaleną Kanią przeprowadziłam badania na temat zastosowania elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu. Obecnie współprowadzę grupę w Przedszkolu Montessori „Słonecznik”.

Magdalena Kania-Kharroubi

Ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna. Jestem absolwentką Kursu Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori (2005 r.) oraz Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori (2008 r.). Ukończyłam także warsztaty psychologiczne oraz szkolenie w zakresie „Prowadzenie grupy i kompetencje trenerskie” w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz cykl warsztatów z metody Porozumienia bez Przemocy (NVC). Od 2007 roku pracuję jako nauczycielka Montessori, najpierw w przedszkolu, obecnie w SP Montessori im. św. U. Ledóchowskiej. Od 10 lat prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, a także zajęcia dla studentów na temat metody Montessori lub trudnych sytuacji wychowawczych. Współpracowałam z Polskim Instytutem Montessori – prowadziłam roczny kurs dla przyszłych nauczycieli Montessori w Gdańsku, roczne warsztaty w Rzeszowie oraz opiekowałam się praktykantami. Jestem współzałożycielką i Sekretarzem Stowarzyszenia „Montessori bez Granic”.

Magda Rozbicka

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami terapia pedagogiczna i pedagogika wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją polityka oświatowa. Ukończyłam Warszawski Kurs Montessori organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej oraz Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyłam w kilku edycjach warsztatów i superwizjach dla nauczycieli z Porozumienia bez Przemocy oraz w kilku edycjach warsztatów dla osób pracujących z dziećmi prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2012 roku pracuję w Przedszkolu Montessori Słonecznik w Warszawie. Współtworzę Stowarzyszenie Montessori bez Granic, w ramach którego koordynuję warsztaty i kurs przedszkolny oraz prowadzę zajęcia na kursach i warsztatach.

Karolina Dalessandro

Jestem absolwentką studiów licencjackich z pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiów magisterskich z pracy społeczno-wychowawczej z dzieckiem i rodziną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę o pedagogice Montessori zdobyłam podczas pierwszej edycji studiów podyplomowych Wychowania Przedszkolnego metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim, które współprowadzone były przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic. Ukończyłam również studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od 2015 roku pracuję w przedszkolach Montessori.

Karolina Mieczkowska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i trenerem umiejętności psychospołecznych. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, przygotowujące do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej prywatnej praktyce, prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię rodzin i par. W Stowarzyszeniu Montessori bez Granic prowadzę zajęcia dla nauczycieli z psychologii rozwojowej dzieci oraz warsztaty wspierające osobisty rozwój. Jestem psychologiem i obserwatorem w grupach przedszkolnych, prowadzę wczesną obserwację dzieci a także regularne zebrania zespołów, podczas których wspieram nauczycieli w ich codziennej pracy. Konsultuję także rodziców naszych małych podopiecznych. Odbyłam staż „Vademecum Psychologa Praktyka” w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS oraz staż w zespole terapii rodzin „SYNAPSIS”, gdzie jako koterapeuta współprowadziłam terapię rodzin i par. Na oddziale psychiatryczno-rehabilitacyjnym, współprowadziłam różne formy terapii grupowej oraz odbyłam roczny staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, będącego częścią Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie po odbyciu stażu przez 3 lata rozwijałam swoją praktykę terapeutyczną. Uczestniczę w konferencjach i szkoleniach psychoterapeutycznych, poddaję się regularnej terapii szkoleniowej oraz superwizji w nurcie systemowym. Przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz ubiegam się o członkostwo w Sekcji Naukowej Terapii Rodzin

Magdalena Lipińska

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim w 2003 roku, a następnie studia podyplomowe Edukacja Początkowa i Reedukacja UW. Jestem absolwentką studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie w zakresie Psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą trudną i szczególnie uzdolnioną (2012 r.) Ukończyłam Kurs pedagogiki Marii Montessori organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej (2002r.). Pracuję jako nauczyciel Montessori w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie od 2002 roku.

Wojciech Ronatowicz

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Pedagogicznego. Jako pedagog seksualny zajmuję się rozwojem psycho-seksualnym dzieci i młodzieży. Przez wiele lat pracowałem jako streetworker i tworzyłem pierwszy w Polsce Hostel Interwencyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych prostytucją i prostytuujących się. Opracowałem jedne z pierwszych w naszym kraju badań dotyczących Pornografii dziecięcej w internecie. Współpracowałem z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Wśród moich zainteresowań naukowych znajduje się wpływ nowych technologii na ludzi w szczególności dzieci. Jestem entuzjastą edukacji – od kilku lat wspieram polskich nauczycieli w bezpiecznym korzystaniu z zasobów cyberświata. Współpracuję z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Zielonogórskim. Współprowadzę Forum Bezpiecznego Internetu gdzie rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą otrzymać wsparcie w zakresie reagowania na niebezpieczeństwa płynące z sieci.

Agnieszka Sekuła

Moja Montessoriańska przygoda rozpoczęła się podczas studiów w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Po ukończeniu studiów zafascynowana tym, co niesie ze sobą montessoriańskia przestrzeń postanowiłam usystematyzować swoją wiedzę rozpoczynając trzysemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na UMCS w Lublinie. Jako nauczyciel Montessori pracowałam w wielu placówkach oświatowych zarówno w szkołach (w kraju i poza granicami Polski) jak i w przedszkolach Montessori. Obecnie z wielką pasją i radością odkrywam nową odsłonę Montessori prowadząc pracownię Montessori Ramka, która jest przestrzenią do indywidualnej, terapeutycznej pracy z dziećmi, które na drodze rozwoju psychomotorycznego borykają się z jakąkolwiek trudnością. Pracując i współpracując ze Stowarzyszeniem Montessori bez Granic wciąż zdobywam nowe doświadczenia uczestnicząc oraz prowadząc w charakterze wykładowcy kursy Pedagogiki Montessori. Prywatnie kocham wszystko, co łączy się z dźwiękiem, muzyką, głosem. Uwielbiam słońce i wodę.

Karolina Żurowska

Psycholog dziecięcy, pedagog, nauczyciel Montessori, wykładowca, praktyk. Podążając za swoimi zainteresowaniami ukończyłam psychologię kliniczną, a następnie Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS. Chcąc poszerzyć swoje horyzonty w kierunku pracy z dziećmi, uzyskałam certyfikat Montessori Teacher- Infants & Toddlers, biorąc udział w kursie pedagogiki Marii Montessori dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat, organizowanym przez Polski Instytut Montessori. Jestem także absolwentką szeregu szkoleń związanych z psychologią i edukacją dzieci. Praktykę zdobywałam pracując w Montessori Academy for International Children jako nauczyciel grupy żłobkowej, a także jako psycholog dziecięcy, wspierając i edukując nauczycieli oraz rodziny, prowadząc kompleksowe terapie dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami lub zaburzeniami. Od 2017 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Montessori bez Granic, gdzie prowadzę szkolenia oraz konsultacje dla nauczycieli i rodziców, dotyczące obszarów związanych z całościową opieką nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. Aktualnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych: Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem w mojej pracy jest dowiedzieć się nie tylko ,,co?”, ale przede wszystkim ,,dlaczego?”.

Ewelina Nęcka

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie ukończyłam psychologię i pedagogikę ze specjalizacją wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Na co dzień współpracuję, szczególnie z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi w których prowadzę m.in. konsultacje psychologiczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, warsztaty i konsultacje rodzicielskie/wychowawcze, szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i ich rodzinami. Punktem zwrotnym, zarówno w moim życiu osobistym jak i zawodowym, było poznanie i zagłębienie się w Porozumienie Bez Przemocy (NVC), pedagogikę Montessori i Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. W Stowarzyszeniu Montessori bez Granic prowadzę zajęcia na kursach i warsztatach.