Admin

Wakacyjny kurs żłobkowy Montessori


periodCzas trwania
16-20 sierpnia 2021
placeLokalizacja
Montessori Academy for International Children
ul. Janczarów 2B Warszawa
priceCena
1400zł
nbHoursLiczba godzin
47 godzin dydaktycznych
nbPlacesLiczba miejsc
25
recruitmentDateRekrutacja
Zgłoszenia do 10 sierpnia 2021 lub do wyczerpania miejsc.
bankingDataDane do przelewu
nr konta 07 1160 2202 0000 0002 5898 2530,
Stowarzyszenie Montessori bez Granic, ul. Królewicza Jakuba 36, 02-956 Warszawa.
W tytule przelewu prosimy wpisać „Kurs toddlers” oraz imię i nazwisko kursanta.
leaderProwadząca
Karolina Żurowska
Karolina Dalessandro
Dominika Izdebska
contactKontakt
zgloszenie@montessoribezgranic.edu.pl

:Zgłoszenia mailem wraz z potwierdzeniem wpłąty na adres: zgloszenie@montessoribezgranic.edu.pl . Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200zł.

 

Uwaga: Jeżeli nie zbierze się grupa 10 osobowa, to na 5 dni przed planowanym terminem kursu wyślemy Państwu informację, że zostanie on odwołany i zwrócimy Państwu pieniądze.

Cele kursu


Celem proponowanego kursu jest wprowadzenie nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia w pedagogikę Marii Montessori. Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne, podstawy metodyki pracy z materiałem (prezentacje pracy z pomocami), jak i czas na ćwiczenia. Będzie również czas na na pytania, dyskusję i wymianę doświadczeń. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały kursowe.

Program kursu


Podstawy teoretyczne (wykłady):
1.Koncepcja pedagogiki Marii Montessori i Chłonnego Umysłu

2. Dziecko i jego rozwój wg Marii Montessori - spojrzenie ogólne, ze szczegółowym omówieniem czasu od narodzin do 3 roku życia

3. Przygotowane otoczenie w domu i klasie

4. Materiały Montessori dla niemowląt

5. Rola i postawa nauczyciela, sposoby komunikacji z dziećmi, współpraca z rodzicami

6. Plan dnia, codzienne rytuały

7. Proces adaptacji oraz proces odpieluchowania w żłobkuPodstawy metodyki pracy z pomocami Montessori (zajęcia warsztatowe):

 1. Prezentacje pomocy dla niemowląt.
 2. .Prezentacje pomocy dla dzieci od 1 roku do 3 lat z działów:
  - sensoryka jako wstęp do edukacji matematycznej
  - język
  - życie codzienne
  - muzyka i sztuka
 3. . Czas na ćwiczenia.
 4.  Tworzenie pomocy.

Prowadzące


 

Karolina Żurowska
Psycholog ze specjalizacją psychologia kliniczna, ukończyła także Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne SWPS oraz Kurs dla Nauczycieli Montessori w PIM-ie w grupie wiekowej Infants i Toddlers. Od 10 lat pracuje z dziećmi. Obecnie pracuje jako psycholog dziecięcy w przedszkolach, gdzie prowadzi terapie dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami, Treningi Umiejętności Społecznych, a także konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców. W czasie zajęć grupowych i indywidualnych pomaga dzieciom poradzić sobie z emocjami, czy też trudnymi zachowaniami. Ukończyła szereg kursów z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej, m. in. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza-terapia- masaż,  VB- MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii, Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki itd.

 

Karolina Dalessandro - nauczyciel przedszkolny, wykształcenie pedagogiczne zdobywała na Uniwersytecie Warszawskim. Kurs Montessori w zakresie pracy z dziećmi w wieku 3-6 lat zdobyła w Stowarzyszeniu Montessori bez Granic, Kurs w zakresie pracy z dziećmi od narodzin do 3 roku życia zdobyła na kursie AMI w Montessori Prague Institute. Prywanie mama 4 letniego Stefana i rocznej Agatki, którzy od narodzin przestrzeń domową mają aranżowaną montessoriańsko. Prócz tego ukończyła Zarządzanie Oświatą i szuka dobrych praktyk, które pomagają funkcjonować montessoriańskim placówkom oświatowym.

 

Dominika Izdebska- jest absolwentką psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Ukończyła Institut Superieur de Maria Montessori w Paryżu z dyplomem Nauczyciela Montessori AMI w 2002 roku. Pracowałam w placówkach w Paryżu i Warszawie jako nauczyciel Montessori. Od 2003 roku prowadzę anglojęzyczne przedszkola i żłobki Montessori Academy for International Children w Warszawie.