Admin

Naukowiec w klasie


periodCzas trwania
Data zostanie ustalona, gdy sytuacja epidemiczna będzie bezpieczniejsza dla dużych zgromadzeń
nbHoursLiczba godzin
3 dni
nbPlacesLiczba miejsc
150
recruitmentDateRekrutacja
Rejestracja dostępna po ustaleniu daty Forum
contactKontakt
forum.mbg@gmail.com

Opis


Serdecznie zapraszamy na Forum Montessori bez Granic!
 
Spotkajmy się, by pogłębić wiedzę na temat pedagogiki Marii Montessori w świetle współczesnych badań z neurodydaktyki.
 
Zaprosiliśmy niezwykle doświadczonych holenderskich nauczycieli - naukowców, którzy razem z nami przyjrzą się różnicom i zależnościom na różnych etapach rozwoju dzieci w klasach montessori.
 
Kameralne grono Forum będzie wspaniałym miejscem do wymiany doświadczeń!
 

Wykładowcy


dr Elisabeth C.J. Mattijssen

Jest pedagogoiem i neuropsychologiem. W latach 1963-69 pracowała jako nauczycielka Montessori z dziećmi od 4 do 12 roku życia. Od 1969 do 2006 roku była zatrudniona na stanowisku profesora na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Leidzie w Holandii (University of Applied Science Leiden, The Netherlands), będąc jednocześnie trenerem pedagogiki Montessori. Jest autorką wielu artykułów na temat rozwoju dzieci w The Dutch Montessori Magazine. Stworzyła dwa modele elektronicznego dziennika - jeden dla zwykłych szkół, a drugi dla placówek Montessori. Od dwudziestu lat zajmuje się doradztwem i rozwojem szkół w Holandii, Belgii, Rosji Niemczech i na Ukrainie. Aktualnie uczestniczy w holenderskim projekcie “Nowe podejście do matematyki w edukacji Montessori”. Konsultuje szkoły publiczne i Montessoriańskie w wielu obszarach, min. prowadzaniu kadry, zarządzaniu, dydaktyce i metodologii.

 

dr Ward van de Vijer

Jest pedagogiem. Po karierze nauczyciela, dyrektora, trenera i konsultanta w Hadze i Rotterdamie kształcił nauczycieli na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie (University of Applied Science in Rotterdam). Szkoli kadrę i dyrektorów placówek edukacyjnych. Jest założycielem  firmy „VIVID Onderwijs” specjalizującej  się w innowacyjnej edukacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Od dwudziestu lat rozwija metody edukacyjne oparte na badaniach naukowych, które służą rozwojowi szkół min. w Holandii, Belgii, Ukrainie, Rosji i Niemczech. Publikował na temat rozwoju szkoły, ortografii, arytmetyki i motywacji. Doradza placówkom w zakresie zarządzania, nauki czytania, języka i arytmetyki.

 

Annet van Summeren

Jest nauczycielem AMI. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel i dyrektor w szkole Montessori. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Deventer (University of Applied Sciences in Deventer, The Netherlands) jako konsultant i trener Montessori dla przedziałów wiekowych 3-6 oraz 6-12.

 

Chris Willemsen

Studiował marketing i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Arnhem (University of Economics in Arnhem, the Netherlands). W 2008 roku ukończył kurs Montessori 3-6 oraz 6-12 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Arnhem w Holandii (Pedagogical University of Arnhem, The Netherlands). Podczas tego kursu napisał publikację na temat grupy wiekowej od 0 do 3 lat. Od 14 lat pracuje w Nienhuis Montessori jako Business Development Manager kierując m.in. zespołem ds. rozwoju produktów. Podczas wielu podróży służbowych, obserwując wykorzystywanie edukacji Montessori w wielu różnych sytuacjach i kulturach, stworzył sieć kontaktów ze szkołami i nauczycielami, lokalnymi oraz międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Program


Piątek 15.05.2020

9.00-12.00

Wizyty w placówkach Montessori

16.00-17.00

Rejestracja

17.00-17.30

Otwarcie FORUM

17.30-18.00

Wykład 1dr. Elisabeth C.J. Mattijssen i dr Ward van de Vijer

Edukacja Montessori w XXI wieku

18.00-19.00

Wykład 2- dr. Elisabeth C.J. Mattijssen i dr Ward van de Vijer

Rozwój i fazy wrażliwe. Czy istnieją sztywne granice pomiędzy życiem w szkole a poza nią.

19.30

Kolacja

Sobota 16.05.2020

9.00-10.30

Wykład 3Annet van Summeren

Edukacja poprzez Życie Codzienne jako przykład umiejętności wykonawczych.

10.30-11.00

Przerwa kawowa

11.00-12.30

Wykład 4- dr. Elisabeth C.J. Mattijssen i dr Ward van de Vijer

Samodzielność, otoczenie i zarządzanie klasą.

12.30-13.30

Przerwa obiadowa

13.30-15.00

Sesja warsztatowa I – 3-6 lat (warsztat do wyboru)

Warsztat 1- Annet van Summeren

Klasyfikowanie pomocy z Życia Codziennego wedle poszczególnych umiejętności.

Warsztat 2- dr. Elisabeth C.J. Mattijssen i dr Ward van de Vijer

Zarządzanie klasą – 3-6lat

Warsztat 3 – Chris Willemsen

Rozpoznawanie czterech głównych cech materiałów Montessori.

15.00-15.30

Przerwa kawowa

15.30-17.00

Sesja warsztatowa II- 6-12 lat (warsztat do wyboru)

Warsztat 4 – Annet van Summeren

Jakich pytań używasz na różnych etapach rozwoju (lub pracy) dziecka? Jakie konkretne pytania zadajesz albo jakie sytuacje stwarzasz żeby zachęcić dziecko do myślenia o jego pracy?

Warsztat 5 – dr. Elisabeth C.J. Mattijssen i dr Ward van de Vijer

Zarządzanie i kierowanie klasą – 6-12 lat

Warsztat 6 – Chris Willemsen

Odkrywanie nowych materiałów.

17.00-17.15

Przerwa kawowa

17.15-18.15

Wykład 5- Chris Willemsen

Ewolucja materiałów Montessori.

18.30

Kolacja

Niedziela 17.05.2020

9.00-10.30

Wykład 6- wszyscy wykładowcy

Obserwacja i interwencja jako działanie w ocenianiu kształtującym.

10.30-11.00

Przerwa kawowa

11.00-12.30

Panel dyskusyjny

12.30-13.00

Zakończenie FORUM

Wykłady i warsztaty


Opis wykładów i warsztatów już wkrótce .