Admin

Montessori 3–6 Orientation Training for Assistants or English Language Teachers in Montessori Classroom


periodCzas trwania
19-30 lipca 2021
Poniedziałek-piątek w godz. 9-16

19-30 July 2021
Monday-Friday 9:00am-4:00pm
placeLokalizacja
Montessori Academy for International Children
ul. Janczarów 2b
Warszawa
priceCena
3500zł (zgłoszenie do 20 czerwca)
(application by 20 June)
3750zł (zgłoszenie po 20 czerwca)
(application after 20 June)
nbHoursLiczba godzin
80 godzin dydaktycznych

80 teaching hours
nbPlacesLiczba miejsc
25
recruitmentDateRekrutacja
Zgłoszenia do 14 lipca lub do wyczerpania miejsc.

Application by 14 July or there are no places available
bankingDataDane do przelewu
nr konta 07 1160 2202 0000 0002 5898 2530,
Stowarzyszenie Montessori bez Granic, ul. Królewicza Jakuba 36, 02-956 Warszawa.
leaderProwadząca
Małgorzata Pomorska
Dominika Izdebska
Vanessa Speer
contactKontakt
zgloszenie@montessoribezgranic.edu.pl

DO 25 CZERWCA DO PÓŁNOCY PONOWNIE DOSTĘPNA NIŻSZA CENA!

TILL JUNE 25 MIDNIGHT AGAIN LOWER PRICE AVAILABLE!

Zgłoszenia e-mailem wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres:  zgloszenie@montessoribezgranic.edu.pl Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200zł.

W tytule przelewu prosimy wpisać „ENG course” oraz imię i nazwisko kursanta.

Uwaga: Jeżeli nie zbierze się grupa 10 osobowa, to na 5 dni przed planowanym terminem kursu wyślemy Państwu informację, że zostanie on odwołany i zwrócimy Państwu pieniądze.

Cele kursu


Kurs wprowadzający do przedszkolnej pedagogiki Montessori dla asystentów lub nauczycieli języka angielskiego w klasie Montessori

Kurs obejmuje teorię, zasady i metodykę pracy w przedszkolnej klasie Montessori. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim przez nauczycieli Montessori, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w anglojęzycznej klasie Montessori w Polsce i za granicą.

Program kursu


Teoria pedagogiki M. Montessori- etapy rozwoju, fazy wrażliwe i potrzeby rozwoju dziecka (psychologia).

Obserwacja i dokumentowanie postępów.

Metodyka pracy z pomocami: życie codzienne, sensoryka, matematyka, język i kultura.

Jak wprowadzić język angielski do życia codziennego w polskich i międzynarodowych grupach.

Ogród i przestrzeń na zewnątrz jako zaplanowane otoczenie, które stawia wyzwania przed dziećmi.

Sztuka w klasie Montessori.

Joga i Mindfulness

Krąg (zajęcia dla całej grupy), a także jak wykorzystać podczas nich język migowy.

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.

Prowadzące


Dominika Izdebska przewodnicząca Stowarzyszenia Montessori bez Granic, członek AMI, uzyskała dyplom AMI Montessori, Dyrektor placówek Montessori od 2002 r., Dyrektor i wykładowca Akademii Montessori;

Gosia Pomorska, Nauczyciel Montessori od 2004 roku, pracuje jako menadżer i nauczyciel angielojęzyczny w Montessori Academy od 17 lat;

Vanessa Speer, nauczycielka Montessori od 2012 roku, pracuje w Polsce i USA jako nauczyciel angielojęzyczny w placówkach Montessori.

Applications by e-mail with confirmation of payment to the following address: zgloszenie@montessoribezgranic.edu.pl The reservation of a place on the course is a non-returnable advance payment of 200 PLN.
In the title of the bank transfer, please write "EN course" name and surname of participant.

Note: If a group of 10 does not meet, we will send you a notification 5 days before the planned date of the course that it will be canceled and we will refund your money.

Goal of the course


Montessori 3–6 Orientation Training for Assistants or English Language Teachers in Montessori Classroom

The course includes the principles and practices of a Montessori early childhood classroom of children from 3 to 6 years of age. Training will be led in English by Montessori Teachers who have many years’ experience in English speaking Montessori class  in Poland and abroad.

Course program


Training consist 80 hours of theory and workshops, additionally optional 25 hours of practice in English speaking Montessori Classrooms.

Course will consist:

Theory of M. Montessori pedagogy, Child Development phases and needs (Psychology)

Observations and charts for student progress

Practical Life, Sensorial, Mathematics, Language and Culture  in Classroom

How introduce English Language in daily life in Polish groups and International groups of children

Outdoor space as planned activities and thoughtful garden that offers the challenges for children

Art in action

Yoga and mindfulness

Circle time including sign language

 

Montessori 3–6 Assistants Certificate.

Lecturers


Dominika Izdebska president of Montessori without Borders Association, member of AMI, holding AMI Montessori Directress Diploma from 2002, director and teacher at Montessori Academy;

Gosia Pomorska, Montessori Teacher since 2004, working as manger and English speaking teacher at Montessori Academy for 17 years;

Vanessa Speer, Montessori Teacher since 2012, working in Poland and USA as Montessori English speaking Teacher.