Admin

Warsztat

28 marca

Rozmawiam i działam na matematyce

Warsztat skierowany do nauczycieli pracujących w klasach 0-3.

Więcej informacji w zkaładce Nasza Oferta: Warsztaty

Zapraszamy!

Zima 2020

18 listopada

Zapraszamy do zapoznania się z zimową ofertą kursów:

  • 17-21 lutego - Zimowy Przedszkolny Kurs dla asystentów i nauczycieli wspierających pracujących w grupach Montessori

 

  • 10-15 lutego - Zimowy Kurs Wprowadzenie we wczesnoszkolną pedagogikę Marii Montessori

 

  • 17-21 lutego - Zimowy kurs żłobkowy - dzieci od narodzin do 3 roku życia

Wakacyjna oferta kursów

30 maja

Zapraszamy do zapoznania się z wakacyjną ofertą kursów:

  • 22-26 lipca - Toddlers- wprowadzenie w pedagogikę Marii Montessori dla dzieci od 1 do 3 roku życia
  • 29 lipca - 3 sierpnia - Wprowadzenie w wczesnoszkolną pedagogikę Marii Montessori
  • 5-9 sierpnia - Kurs przedszkolny dla asystentów i nauczycieli wspierających pracujących w grupach Montessori

Walne Zgromadzenie Wyborcze Stowarzyszenia

10 marca
We wtorek 12 marca o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze Stowarzyszenia
Spotykamy się w Przedszkolu Montessori "Słonecznik" (ul.Mozarta 4).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodnicząca Stowarzyszenia Montessori bez Granic - Dominikę Izdebską.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór Protokolanta.

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej (2 osoby).

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Odczytanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Montessori bez Granic w ostatnim roku.

7. Odczytanie sprawozdania finansowego.

8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

12. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia oraz do Komisji Rewizyjnej.

13. Głosowania – wybór Zarządu (Przewodniczącego Zarządu, dwóch Wiceprzewodniczących, Skarbnika i Sekretarza Zarządu) i trzech członków Komisji Rewizyjnej.  

14. Głosowanie nad ewentualnymi wnioskami o przyjęcie nowych członków.

15. Przedstawienie planowanej działalności Stowarzyszenia na kolejny rok (założenia podstawowe i dodatkowe).

16. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia.

17. Głosowanie nad zmianą Statutu.

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie zebrania i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzenie do wczesnoszkolnej pedagogiki Montessori

20 lutego

Organizujemy cykl warsztatów wprowadzających do wczesnoszkolnej pedagogiki Montessori, podczas których poruszone zostaną zagadnienia związane z edukacją kosmiczną, matematyczną i językową. Program obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, podstawy metodyki pracy z materiałem (prezentacje pracy z pomocami), jak i czas na ćwiczenia.

Terminy warsztatów:

  • 23.03 Edukacja kosmiczna
  • 11.05 Edukacja matematyczna cz.1
  • 12.05 Edukacja matematyczna cz.2
  • 25.05 Edukacja językowa

Szczegóły dotyczące pierwszego warsztatu już niebawem w zakładce WARSZTATY

Zapraszamy!

Warsztat Montessori Infants - dla rodziców i opiekunów

23 stycznia

Zapraszamy rodziców, opiekunów i wszystkich chętnych na warsztaty Montessori Infants - 16. lutego 2019 r.  

Szczegóły

Warsztaty

20 listopada

Wszelkie informacje na temat odbywających się w najbliższym czasie warsztatów znajdują się w zakładce Oferta/Warsztaty oraz na naszym Facebook-u . Zapraszamy!

Przedłużamy rekrutację na Kurs Przedszkolny

17 wrzesnia

Kurs przedszkolny pedagogiki Montessori rozpocznie się zjazdem 13-14 października 2018r. W związku z tym przedłużamy rekrutację do 30 września br. 

Zapraszamy!

Rusza grupa superwizyjna dla nauczycieli

6 wrzesnia

Od 26 września rusza grupa superwizyjna dla nauczycieli! Zapraszamy

"Z niektórymi trudnymi sytuacjami w pracy nauczyciela radzimy sobie od ręki, inne ciążą nam i odbierają energię do pracy. Aby lepiej radzić sobie z jednymi i drugimi, dzielić się doświadczeniami, wymieniać pomysły, wspólnie proponować rozwiązania, zapraszamy do udziału w grupie superwizyjnej dla nauczycieli."

Dowiedz się więcej